Pitanje pravca

Na sastanku u brigadi koji je komandant rh. Mujo Zulić sazvao u vezi akcije u kojoj će učestvovati i naša brigada, on je nešto preciznije iznio neke detalje o planovima za probijanje obruča oko grada. Ti novi planovi, sa najvišeg nivoa, za novi pokušaj deblokade znatno su se razlikovali od onog iz juna mjeseca. Ovog…

Nastavi čitanje →

Dolazi zima

Nakon duže pauze opet nastavljamo sa blogom. Zahvaljujem se svim vjernim čitateljima koji su za ovo vrijeme nastavili posjećivati blog i ostavljati komentare. Pa da krenemo. Iz svega do sada napisanog može se zaključiti da je 1 bataljon 1. brdske brigade tokom ljeta i jeseni 1992 godine imao dosta borbenih aktivnosti na širem području grada Sarajeva…

Nastavi čitanje →

SMJENA

Napomena prije teksta: Na dnu posta nalazi se link za mapu područja koje spominjem u ovom postu sa ucrtanim položajima i linijom razgraničenja prilikom našeg dolaska na teren, teritorijom koju smo oslobodili i linijom razgraničenja prilikom našeg odlaska sa ovog terena.Kartu sam napravio pomoću google snimka i svoga sjećanja na ovaj događaj. Uobičajeni artiljerijski napadi…

Nastavi čitanje →

Super Brko

U prvi sumrak dok se još koliko toliko moglo ponešto vidjeti izašli smo vani i pokazivali tom Vikićevom čovjeku sve ono o čemu smo mu već pričali krećući se ravno prema koritu Miljacke. Nekoliko nas je htjelo krenuti sa njim tamo na nasip ali je on bio jasan u svom zahtjevu, otići će sam a…

Nastavi čitanje →

Nezvani gost

Tih dana je povremeno padala dosadna sitna kiša pa je i to jutro bilo kišovito. Valjda je četnička artiljerija zbog toga donekle utihnula i tek se povremeno mogla čuti poneka detonacija ili poneki rafal iz pješadijskog naoružanja. Tako je bilo na cijelom području Azića na svim pravcima. Sve je teklo onako kako smo željeli, poslije…

Nastavi čitanje →

Poginuli “Vukovi”

Jutro je proticalo uglavnom u razmjeni pješadijske vatre i nešto umanjenom dejstvu četničke artiljerije pa smo željeli to iskoristiti i pokušati koliko toliko utvrditi naš položaj. Još ranije smo odlučili da odaberemo obližnji svinjac i da unutar njega iskopamo rov, što smo i započeli tokom noći. Sad nije više bio problem komunikacije između nas i…

Nastavi čitanje →