14. decembar II

Puzeći snijegom pokrivenom uvalom, pokušavajući da se sklonim sa čistine i dođem na mjesto gdje uvala ponovo zalazi u borovu šumu, shvatio sam da je razmjena pješadijske vatre skoro u potpunosti prestala dok se žestoko djelovanje četničke artiljerije i dalje nastavilo sa velikim intenzitetom i selektivno se prenosći sve niže i niže.  Kada sam se…

Nastavi čitanje →

14. decembar

Toga jutra oko 700 boraca bilo je spremno za novi pokušaj proboja.  To je bilo, do tada, najmasovnije i najveće organizirano okupljanje ljudstva 1. bbr. u cilju pokušaja zaposjedanja četničkih položaja na Trebeviću.  Moj bataljon je imao tačno određen pravac i kada smo se svi konačno okupili na Imanju krenuli smo prema Trebeviću sada već…

Nastavi čitanje →

Predosjećaj

Tu noć uoči 14. decembra morao sam otići u komandu brigade kako bih predao konačne spiskove boraca moje jedinice kao i kako bih sa ostalima prisustvovao dodatnim konsultacijama u vezi zapovijesti za akciju koja će uslijediti ujutro. Prilikom ulaska u kancelariju za sastanke pored komandanta Muje Zulića tu sam zatekao i A.G-a te još neke…

Nastavi čitanje →

7.decembar IV

Na dnu posta naći će te link za mapu ovog područja koja se sastoji iz dvije situacione karte. Na prvoj su ucrtani četnički kontranapad, pokreti naših jedinca radi sprječavanja uklinjavanja, pojava četničke prage i dostignuti položaji naših jedinca. Na drugoj su ucrtani pravci četničkog napada O-M sredstvima i pravci našeg izvlačenja. Karte sam napravio pomoću…

Nastavi čitanje →

7.decembar III

Na dnu posta naći će te link za kartu ovog područja sa ucrtanim četničkim pješadijskim i artiljerijskim položajima i otpornim tačkama, pravcima našeg prilaska i napada, pravcima našeg napredovanja, smjerom četničkog kontranapada i linijama naše odbrane. Karte sam napravio pomoću google snimka i svoga sjećanja na ovaj događaj. Ukoliko bude nekih nejasnoća slobodno pitajte. Sa…

Nastavi čitanje →

7.decembar II

Napomena prije teksta: Na dnu posta naći će te link za kartu ovog područja sa ucrtanim četničkim pješadijskim i artiljerijskim položajima i otpornim tačkama, pravcima našeg prilaska i napada.Karte sam napravio pomoću google snimka i svoga sjećanja na ovaj događaj. Ukoliko bude nekih nejasnoća slobodno pitajte. Ti rani jutarnji sati su bili izuzetno mirni na…

Nastavi čitanje →

7. decembar

Napomena prije teksta: Na dnu posta nalazi se link za mapu područja koje spominjem u ovom postu sa ucrtanim imenima lokaliteta bitnih za tekst. Negdje oko dva do tri sata iza ponoći počele su pristizati jedinice iz sastava 1.bbr. koje će pred osvit zore pokušati izvršiti probijanje četničkih prvih linija na Trebeviću. Već negdje oko…

Nastavi čitanje →